Beijing

5F Middle Building, China Oversea Plaza
No. 24 Jianguomen Wai Avenue, Guanghua East Block, Chaoyang District, Beijing 100025